Đối với vận tải đường biển

cbm-d-x-r-x-c
WM là đơn vị để tính giá cước vận chuyển bằng đường biển đối với hàng LCL.

Đối với vận tải hàng không

cbm-d-x-r-x-c-1
Note: Trong cont 20′ đóng lý thuyết  được 33 cbm nhưng thực tế chỉ được 27 cbm
-> Cont 40′ = 67 cbm nhưng thực tế được 58-60 cbm
-> Cont 40’HC = 76 cbm nhưng thực tế được 65-67 cbm